Landelijk Informatie en Expertise Centrum (LIEC) & Regionaal Informatie en Expertise Centra (RIEC)

De Regionaal Informatie en Expertise Centra en het Landelijk Informatie en Expertise Centrum vormen samen een landelijk dekkende netwerkorganisatie. De tien RIEC’s en het LIEC ondersteunen partners bij de aanpak van georganiseerde criminaliteit. Het netwerk heeft als doel om de samenwerking te stimuleren en de overheid en maatschappij weerbaarder te maken.  Op deze manier wil het netwerk ondermijning tegengaan. 

De RIEC’s en het LIEC helpen overheidsdiensten en de samenleving om criminele ondermijning van de samenleving tegen te gaan. De RIEC’s vervullen een belangrijke rol op lokaal niveau. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s hierbij op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning en ICT.

De RIEC’s en het LIEC helpen overheidsdiensten en de samenleving om criminele ondermijning van de samenleving tegen te gaan. De RIEC’s vervullen een belangrijke rol op lokaal niveau. Het LIEC ondersteunt de RIEC’s hierbij op verschillende vlakken zoals kennisontwikkeling, juridische ondersteuning en ICT.

Voorlichting en app Ondermijning

De meest gestelde vragen aan het LIEC gaan over voorlichting over ondermijning in het algemeen en over weerbaarheid en integriteit. Het LIEC verzorgt zelf of in samenwerking met partners en RIEC’s deze trainingen en voorlichtingen. De RIEC’s zijn actief in het geven van voorlichtingen aan bijvoorbeeld gemeenten in de eigen regio.

Het RIEC-LIEC-netwerk richt zich met name op het vergroten van bewustwording over de problematiek rondom ondermijning bij de overheid en private partijen. Het ondersteunen en versterken van samenwerking binnen de overheid en met publiek private partners. En daarnaast ook op het delen van kennis en expertise op gebied van de aanpak van ondermijning. Om de kennis rondom ondermijning te vergroten heeft RIEC Midden-Nederland de app ondermijning ontwikkeld.

App Ondermijning

De app Ondermijning bestaat uit een spel met vragen en antwoorden over ondermijning. Daarnaast bevat de app een kennisbank. Zo verwijst de app Ondermijning u naar relevante artikelen, websites en boeken. Daarmee test en vergroot u uw kennis over ondermijning. Ook leert u hoe u ondermijning herkent. De app Ondermijning is samen met het ministerie van Justitie en Veiligheid, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het RIEC-LIEC ontwikkeld. 

Voor algemene vragen kunt u terecht bij het LIEC (info@liec.nl). En voor vragen over de concrete aanpak van georganiseerde criminaliteit kunt u terecht bij het RIEC in uw regio. RIEC Amsterdam, Den Haag, Limburg, Midden-Nederland, Noord-Holland, Noord-Nederland, Oost-Brabant, Oost-Nederland, Rotterdam of Zeeland West-Brabant.

Organisatie Netwerk Weerbaar Bestuur | Preventie en trainingen | Ondermijning | Integriteit | Preventie en trainingen