Onbehagen

Je kunt als volksvertegenwoordiger te maken krijgen met uitbarstingen van maatschappelijk onbehagen. De aanleiding is vaak een besluit of ontwikkeling op één specifiek thema (bijvoorbeeld stikstofproblematiek of asielopvang). Als volksvertegenwoordiger kun je worden gezien als dé persoon die voor een oplossing moet zorgen, dan wel ben je “de kop van jut”. Ook al ontstaan deze uitbarstingen door besluiten op (inter)nationaal niveau als volksvertegenwoordiger kan dit zich tegen/rondom jou geuit worden. Het Netwerk Weerbaar Bestuur ondersteunt u met verdiepende informatie over maatschappelijk onbehagen, preventieve trainingen en andere producten.

Onderwerpen Onbehagen

Analyse

Om meer te weten te komen over maatschappelijk onbehagen, kunt u zich verder inlezen in onderzoeken die zijn uitgevoerd naar maatschappelijk onbehagen. Hier vindt u diverse onderzoeken die meer achtergrond informatie bieden.

Voorkomen

Het kan als organisatie, als bestuurder of als volksvertegenwoordiger prettig zijn om te oefenen en u voor te bereiden door middel van (online) trainingen. In deze trainingen wordt u meegenomen in diverse handelingsopties en is er ruimte voor eigen ervaringen en oefenen met casuïstiek.

Reageren

Wilt u meer weten over uw handelingsopties als bestuurders? Dan vindt u hier een overzicht van het bestuurlijk instrumentarium en andere tools die kunnen helpen bij het maken van afwegingen.