Stichting Impact

Stichting Impact is het landelijke kennis- en adviescentrum voor psychosociale zorg en veiligheid bij schokkende gebeurtenissen. De kern van Stichting Impact is kennisontwikkeling en kennisdeling. Sinds 2002 heeft Stichting Impact kennis vergaard over de effecten van schokkende gebeurtenissen en is ze expert in het organiseren van passende opvang bij rampen en crisis. 

Stichting Impact ondersteunt burgemeesters, voorzitters, veiligheidsregio’s en piketfunctionarissen. De missie van Stichting Impact is het bevorderen van hoge kwaliteit én adequaat georganiseerde en psychosociale zorg. Een goed georganiseerde en laagdrempelige psychosociale ondersteuning versterkt namelijk de natuurlijke zelfredzaamheid en veerkracht van de getroffenen. 

Onderzoek en instrumenten

In 2011 zijn de onderzoeksactiviteiten van Instituut voor Psychotrauma overgegaan naar Stichting Impact. Zij richten zich vooral op onderzoek en beleid in het publieke domein. Stichting Impact voert onderzoek uit naar de weerbaarheidsfactoren van medewerkers bij gemeenten en in de openbare orde. Ze beschikken over een proeftuin van instrumenten om de weerbaarheid te vergroten en ontwikkelen een richtlijn om eenheid van visie, training en instrumenten tussen diverse regio’s, gemeenten en actoren in het veld te verkrijgen. 

De collegiale opvangteams zorgen voor het inrichten, proces, vorm, inhoud en de borging. Tot slot voert Stichting Impact effectenmetingen uit van interventies.

Agressie en geweld | Fysieke en/of digitale bedreiging en intimidatie | Preventie en trainingen | Mentale druk | Nazorg | Vertrouwenspersonen / intervisie

Contact