Veiligheid

Politieke ambtsdragers kunnen te maken krijgen met agressie, bedreiging, intimidatie of geweld. En dat terwijl het voor bestuurders van groot belang dat ze hun ambt veilig kunnen uitoefenen. Ervaart u op dit moment die veiligheid niet? Of wilt u weten hoe u uw eigen veiligheid of die van uw organisatie kunt vergroten? Het Netwerk Weerbaar Bestuur ondersteunt u door diverse handreikingen, protocollen, scans en persoonlijke ondersteuning aan te bieden. Ook is het mogelijk om bij verschillende partners trainingen te volgen.

Preventie en trainingen

Om uzelf goed voor te bereiden op eventuele dreiging van agressie, geweld en ondermijning kunt u bijvoorbeeld een training volgen, de Leidraad Veilig Bestuur bekijken of het Agressieprotocol benutten. Trainingen helpen u om uw weerbaarheid te vergroten door handvatten te geven voor bedreigende situaties. Ook krijgt u inzicht in preventieve factoren. De Leidraad geeft u een verzameling van instrumenten om uw veiligheid te waarborgen. Tot slot kunt u in het Agressieprotocol zien welke afspraken u binnen de organisatie kunt maken om voorbereid te zijn op verbaal en fysiek geweld.

Veiligheid woning

Bestuurders kunnen rondom hun privéwoning te maken krijgen met geweld of intimidatie. Om dit te voorkomen kunnen politieke ambtsdragers een woningscan en veiligheidsgesprek aanvragen. Hierbij wordt gekeken naar de veiligheid in en om de eigen woning. Daarnaast kunt u een zelfscan doen, waar u persoonlijk advies en tips ontvangt om uw veiligheid te vergroten.

Bedreiging en intimidatie

Het is van belang dat politieke ambtsdragers zich kunnen weren wanneer ze zich bedreigd of ge√Įntimideerd voelen. Bedreiging en intimidatie schaden niet alleen de rechtsstaat, maar ook het gevoel van veiligheid voor bestuurders. Om hen weerbaarder te maken, biedt het Netwerk Weerbaar Bestuur verschillende diensten. Zo kunt u de Toolkit Veilig Bestuur, vertrouwenspersonen en het Ondersteuningsteam Weerbaar Bestuur raadplegen.

Nazorg

Het bieden van nazorg is een belangrijk en noodzakelijk onderdeel voor het behoud van een weerbaar bestuur. Om een veilig gevoel te waarborgen wordt aandacht en hulp geboden aan politieke ambtsdragers die iets ingrijpends hebben meegemaakt. Er is aandacht voor de opvang en begeleiding van politieke ambtsdragers die slachtoffer zijn geworden van geweld of bedreiging.