Toolkit democratische weerbaarheid voor politieke ambtsdragers

Ontwikkel je democratische weerbaarheid

Als politiek ambtsdrager ben je in de positie om belangen af te wegen en keuzes te maken. Het is een mooi ambt dat kwetsbaar is en waarbij je extra ondersteuning kunt gebruiken om afgewogen keuzes te maken, risico’s in te schatten en belangen te waarderen. Het is belangrijk om democratisch weerbaar te zijn en integer te handelen. Dat is soms als balanceren op een slap koord. Deze toolkit helpt je om zicht te krijgen op hoe je kiest en wat je meedraagt. Je leert je omgeving goed in te schatten en een open oog te hebben voor risico’s binnen je gemeente, provincie of waterschap. Ook leer je hoe je vragen rond integriteit en ondermijning zo kunt aanpakken dat je democratisch weerbaar blijft.

Wie ben jij?

Icoon Wie ben jij?

In dit blok kun je een zelftest integer handelen invullen om erachter te komen waar je kracht en waar je kwetsbaarheid ligt.

Wat draag je mee?

Icoon Wat draag je mee?

In dit blok krijg je tools en tips om je bewust te worden van de positieve en negatieve condities die jouw integer handelen kunnen beïnvloeden.

Wie/wat beïnvloedt jou?

Icoon Wie/wat beïnvloedt jou?

In dit blok leer je inschatten hoe je sociale omgeving je (integer) handelen kan beïnvloeden.

Wat kom je tegen?

Icoon Wat kom je tegen?

Dit blok betrekt je bij je omgeving: welke risico’s horen bij je werkgebied en hoe ben je weerbaar onder het toeziend oog van inwoners en media?

Wat kun je doen?

Icoon Wat kun je doen?

Dit blok biedt je concrete tips en handreikingen om met integriteit en weerbaarheid aan de slag te gaan.

Waar gaat deze module over?

Achtergrond toolkit

Deze toolkit is gebaseerd op het Knooppuntenmodel Ethische Organisatie (KMEO), dat organisaties helpt vat te krijgen op integriteit. Het KMEO biedt een gedragsmodel dat bestaat uit zes factoren en een drietal knooppunten die een handreiking bieden voor integriteitsbevordering (preventie, monitoring, weerbaarheid).

Meer weten of doen?

Hebt u naar aanleiding van deze toolkit vragen of behoefte aan training of begeleiding, dan kunt u bij de makers van deze module nadere informatie opvragen.

Aan deze leermodule hebben bijgedragen:

Logo Netwerk Weerbaar Bestuur
Logo Thorbecke Academie
Logo Raad van Almere
Logo Van der Bel consultancy